LŠL - STAVBY, spol. s.r.o.

LŠL - STAVBY, spol. s.r.o. byla založena v květnu 1999, a svým zaměřením a zaměstnaneckým obsazením je soustředěna na provádění zejména dopravních staveb, výstavbu kanalizačních řádů a provádění zemních prací. Společnost má 10 stálých zaměstnanců, kteří jsou stabilní a splňují veškeré podmínky pro řádné zajištění kvalitních dodávek stavebních prací.

Naše firma nabízí provádění jednoduché projektové dokumentace, poradenskou činnost v oboru dopravních staveb, měřičské práce v souvislosti se zakládáním staveb a inženýrskou činnost.

V předchozí praxi jsme se podíleli na realizacích staveb komunikací ve Chvaleticích, Nymburku, Přelouči, Lysé nad Labem, Čelákovicích, Milovicích a pod. Ze stěžejních akcí jsme prováděli stavbu příjezdové komunikac ČOV a SSaŽ v Úvalech u Prahy, včetně zakládání hlavního kanalizačního přivaděče pod komunikací v hodnotě 17mil. Kč, příjezdové komunikace ke skládce TKO v Kolíně, rovněž pro SSaŽ Praha, polních cest v rámci pozemkových úprav. Dále ve městě Nymburk - zakládání lokality Drahelické předměstí pro výstavbu rodinných domků na bývalé skládce v naplaveném podloží řeky Labe (vápenná stabilizace podloží, pro zvýšení únosnosti), včetně odkanalizování DN 1000


IČO:25767704 DIČ:CZ25767704 mobil: 602/680 238 Tel.327/312 625 Fax.327/312 625